Empresyonizm Nedir?

“Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır.” diyor Francis Bacon.

Empresyonizm ( izlenimcilik ) de sanıyorum, tabiatın insana ilave edilmesini anlatıyor. Tabii, bu benim yorumum. 😊 Peki, empresyonizm nedir ? 19. Yüzyıl’ın Fransa’sında kendisini gösteren empresyonizm, yani Türkçe karşılığıyla “ izlenimcilik “ sanatın birçok alanında kendisini gösteriyor. Özellikle resmi etkileyen akımlardan bir tanesi oluyor. Impression, izgi kelimesinden gelen emresyonizm, izlenimciliktir. Edebi eserlerde de etkisini görmek mümkündür. Ahmet Haşim bunlardan bir tanesi…

Empresyonizm, doğadaki unsurların izgilerini, duygusal olarak izlerinin eserlere yansıtılmasını anlatır. Claude Monet ile kendisini gösteren bu akım, Monet’in tablolarında kendini göstermektedir. Monet, Gün Doğumu tablosunda harika bir şaheser ortaya koyuyor. Gün doğumunun  kendinde oluşturduğu duyguların, mükemmel izlerini ve yansımalarını orijinal adıyla Impression Soleil Levant tablosunda görebilirsiniz.

 

Monet , Gün Doğumu

Claude Monet – Impression Soleil Levant

 

Sanat, duygu ve düşüncelerle beslendiği kadar, en önemli duyularımızdan olan görme ile de beslenmektedir. Işık ise görmemizi sağlayan ve çevremizdekileri algılamalarımızda yardımcı önemli kaynaklardandır. Gün ışığı ise empresyonizmin en önemli kaynaklarından bir tanesi oluyor. Bu akımda kullanılan gün ışığı, mevsimler ve günün durumu hakkında daha net bir bilgi edinmeyi de kolaylaştırıyor. Hatta Monet‘in tablosunun adının da bu akımın adının kaynağı olduğunu görebilir ve gün ışığıyla nasıl bağdaştığını görebilirsiniz. 1872 yılında yapılan bu eser, bugün Monet ‘in duygularını aynen bize geçirmeyi başarıyor.

Tabiatın parlak renklerini ve gün ışığının tazeliğini bu eserlerde görmek mümkün oluyor. Serbest fırça vuruşlarıyla göze hitap etmektense daha çok ruha hitap etmekle ilgileniyorlardı.

İzlenimcilerin Göze Çarpan 11 Özelliği

1.İzlenimciler, dış dünyayı anlatmazlar. Dış dünyadaki nesnelerin, varlıkların veya gördükleri şeylerin hissettirdiklerini ve hayale bürünmüş izlenimlerini anlatırlar.
2.En önemli özelliklerinden bir tanesi ise; görülen gerçeği değil, gördüklerinin, izlediklerinin veya İzgilerin duygusal olarak duydukları ile yansıtılmasıdır.
3.Yaygın olarak edebiyatta ve özellikle resimde gelişmiş bir akımdır.
4.Anlam kapalıdır.
5.Eserlerde, sanatçıların iç dünyalarının dile getirildiğini görebilirsiniz.
6.Soyut betimlemeler ve hayaller, resimlerde net bir şekilde görülebilmektedir.
7.Dış aleme karşı kapalı ve ilgisizlerdir.
8.Her şey sanatçının duyumu ile ilişkilidir ve buna bağlı olarak anlatılır.
9.Canlı bir tema, yumuşak, kucaklayıcı ve tatlı bir hissiyat verirler.
10.Duygucu ve etkici kişiler ve eserler söz konusudur.
11.Özgürlüğün, empresyonizm için oldukça önemli olduğu yadsınamaz. Hatta her şeyden önce özgürlük bir semboldür.

Post Empresyonizm Nedir?

Yeni izlenimcilik nedir? Post emperyonizm , fovizmin doğuşuna kadar Fransız sanatının hareketliliğini taşıyan akımlardan bir tanesidir. İzlenimcilerin ışığın ve rengin doğal tasvirine olan ilgileri, post empresyonizmi doğurmuştur. Bir karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeni izlenimcilik akımının öncüleri arasında ise Paul Cezanne yer almaktadır. Yeni akımın izleyicileri arasında ise Vincent van Gogh ve Georges Seurat yer alıyor. Bu terimin kullanıldığı ilk yıl ise 1906 ‘dır. Roger Fry tarafından kullanılmıştır.

Empresyonizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Fransa, her zaman sanatın ve sanatçının şehri olarak boy gösteren yerlerden olmuştur. Empresyonizm de doğal olarak burada ortaya çıkmıştır. Monet tablolarında can bulmuş, ancak tam olarak adlandırılması bir gazeteci sayesinde mümkün olmuştur.

Empresyonizm Hangi Akıma Tepki Olarak Çıkmıştır?

İzlenimcilik, her akım gibi kendisinden önceki akımlara tepki olarak ortaya çıkmıştır. Natüralizm (Doğalcılık), Realizm (Gerçekçilik) ve Parnasizm gibi akımlara tepkidir.
Empresyonizm Sanatçıları Kimlerdir?
İzlenimcilik akımının en önemli temsilcileri arasında Claude Monet, Vincent van Gogh, Cezzanne, Sisley, Augueste Renoir, Toulouse Leatrec, Sisley ve Camille Pissarro bulunur.

 

Pierre-Auguste Renoir - Madame Georges Charpentier

Pierre-Auguste Renoir – Madame Georges Charpentier et ses enfants

 

Edgar Degas – Place de la Concorde

Edgar Degas – Place de la Concorde

 

Van Gogh – Flowering Orchards

Van Gogh – Flowering Orchards

 

Paul Cezanne - La Maison du pendu

Paul Cezanne – La Maison du pendu

 

Dönemin En Önemli Temsilcileri
 
Claude Monet (1840-1926), İzlenimcilik Grubunun kurucusu ve tarihi üyesi
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Empresyonist Grubun kurucusu ve tarihi üyesi
Francesco Filippini (1841-1870), öncülük, İtalyan İzlenimcilerinin kurucusu
Édouard Manet (1832-1883), Gerçekçilikten Empresyonizme geçişte büyük rol oynadı
Paul Cézanne (1839-1906), Empresyonist Grubun kurucusu ve tarihi üyesi
Edgar Degas (1834-1917), İzlenimciler Grubunun kurucusu ve tarihi üyesi