Bilinc.NET Hakkında

Bilinç ; olup bitenleri algılayabilmemiz, tanıyabilmemiz, kavrayabilmemiz ve fark edebilmemizdir. Sözlük anlamına göre ise bilincin, kişiyi kişi yapan şey olduğu tanımı bulunur. Hatta yabancı bir yapım olan Westworld dizisi bunu çok çarpıcı bir şekilde ele alır. Yapay zekâların yer aldığı “batı dünyası” bilinci dıştan içe doğru olan bir labirente benzetiyor. Her bir keşif, labirentin merkezine ulaşmayı kolaylaştırıyor. (yani bilince) Her bir deneyim, bilincin oluşumunda rol oynuyor. Bilgi kırıntıları da bunun bir parçası…

Bugün, bilinç kavram olarak açıklanabilse bile doğrudan bilinen hiçbir şey yok. Evrendeki en gizli fenomenlerden biri olarak anılıyor. Benlik duygusunun oluşumunda etkili olan “bilinç” kavramı, özgür iradenin de sorgulanmasını ve bilincin bundaki rolünü merak etmemize sebep oluyor. Bilinc.NET, olup bitenleri anlayabilmeniz, tanıyabilmeniz, öğrenmeniz ve fark edebilmeniz için oluşturulmuş bir platformdur. 2021 yılında kurulan Bilinc.NET olarak biz de sizinle birlikte ve bilinçlendirici içerikler ile labirentin merkezine doğru bir yolculuk yapmanın yollarını arıyoruz. Kendi merak ettiklerimizi sizin merak ettikleriniz ile eşleştiriyor ve sunuyoruz.

“Bilinç, gerçekten var olduğumuzun tek gerçek kanıtıdır.” -Rene Descartes

Var olduğumuzu kanıtlamak için hep çabalıyor olacağız…