Kapatmak için ESC 'a basın

Felsefe

10 Yazı
0
3
Begüm Ateş
3 Dakika

Murphy Kanunları Nelerdir? Murphy kanunları, “Eğer bir şeyler yanlış gidebilirse, yanlış gider” şeklinde özetlenen, hayatın ironik ve bazen sinir bozucu yönlerini betimleyen bir dizi aforizmadır. Bu kanunlar adını, Amerikalı mühendis Edward A. Murphy’den almıştır ve aslında, teknoloji ve bilim alanlarında yaşanan aksiliklere atıfta bulunurlar. Ancak…

0
4
Begüm Ateş
4 Dakika

Septisizm Nedir? Septisizm nedir sorusuna net bir yanıt vermek, bu felsefenin sınırlamalarına aykırıdır. Fakat felsefi bir akım olan septisizm , kuşkuculuk anlamına gelmektedir. Herhangi bir durum, bilgi veya varlık hakkında, kesinlik ve güvenilirlik bulunmadığı savını taşıyan septisizmin temeli ise Antik Yunan felsefesine dayanımaktadır. Günümüzde, dogmatik…

0
5
Begüm Ateş
5 Dakika

Felsefi Açıdan Ütopya Nedir? Felsefenin doğduğu özgür topraklarda ilk kez duyulan outopos (ütopya) tanımı, “var olmayan mükemmellik” anlamında kullanılmıştır. Bugün hala Yunan dilinde bu eski ifadeye rastlamak mümkündür. Var olmayan mükemmellik, yıllar boyu ideal formunu hem felsefi hem sanatsal alanlarda aramış, geçmişten günümüze, fikir yaratıcılarından…

0
2
İlknur Kuru
2 Dakika

Bilim Felsefesi Nedir? Bilimin tikel, nesnel, açık, birikimli ve gözleme dayalı oluşuyla felsefenin tümel, öznel, yığılımlı ve akla dayalı oluşması sizi bu iki kavramın karşıt yönlere uzandığına inandırabilir. Ancak antik dönemde bulunan pek çok felsefeci aynı zamanda döneminin en ünlü bilim adamlarıydı da. Bilim ve…

0
2
Canan Şahin
2 Dakika

Varoluşçuluk Felsefesi Nedir? Varoluşçuluk nedir ? Stanford Felsefe ansiklopedisi varoluşçuluk kavramını entelektüel tarihe ait bir terim olarak ifade ediyor. Egzistansiyalizm olarak da geçen Varoluşçuluk 1940’larda ve 1950’lerde Avrupa’da gelişen bir kültürel hareket ile özdeşleşir. Varoluşçuluk felsefesinin kurucularından olan Sartre ve arkadaşlarının savaş sonrası edebi ve…

0
6
Canan Şahin
6 Dakika

Ahlak Felsefesi Nedir? Ahlak felsefesi nedir ? Ahlak felsefesi, ahlaki iddiaların anlamı ve gerekçelerinin rasyonel bir çalışmasıdır. Bir ahlaki iddiası, bir eylemi veya bir kişinin karakterinin doğruluğunu ya da yanlışlığını değerlendirir. Ahlakın özüne doğru çıkılan bir keşif ve araştırmadır. Örneğin;” Yalan söylemek yanlıştır.” Yalan söyleme…

2
4
İlknur Kuru
4 Dakika

Determinizm Nedir? Determinizm nedir? Belirlenimcilik olarak da bilinen determinizm, gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek olayların daha önceden gerçekleşmiş başka olayların zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunan görüştür. Yani bu kapsamda evren üzerinde gerçekleşen tüm olaylar arasında nedensellik ilkesi bulunmakla beraber gelecekte gerçekleşecek olaylar da tamamen…

0
2
Canan Şahin
2 Dakika

Dogmatizm Ne Demek? Dogmatizm nedir ? Felsefede kendisine oldukça yer edinmiş ve çeşitli fikir karşıtlıklarına sebep olmuş dogmatizm, sözlükte bir görüş ve inancın gerçekmiş gibi ifade edilmesi anlamını taşır. Yeterince incelenmemiş önermelere dayanan bir bakış acısı ve fikirler sistemi olarak ifade edilebilir. Bilinen ilk kullanımı…

0
5
Canan Şahin
5 Dakika

Platon’un Felsefesi Nedir? Antik Yunan’ın en ünlü filozoflarından olan Platon kimdir? Bizim gibi felsefeye meraklı olanlarınız var ise Platon’u tanımak bunun için iyi bir adım olacaktır. M.Ö 427 ve 347 yıllarında yaşadığı bilinen Platon’un gerçek adı Aristokles’tir. Platon, onun lakabıdır. Sokrates’in öğrencisi olan Platon (Aristokles)…

0
3
Canan Şahin
3 Dakika

Baruch (Benedict de) Spinoza Kimdir? Spinoza kimdir ? 1632 yılında dünyaya gelen Baruch Spinoza , Amsterdam’da doğdu. Portekiz-Yahudi topluluğuna mensup olan bir ailenin oğullarıydı. Çocukken gitmiş olduğu Talmud Torah okulunun parlayan yıldızlarından bir tanesiydi. Entelektüel bir kişiliğe sahip olan Spinoza , yetenekleriyle de mensup olduğu…