Dogmatizm Ne Demek?

Dogmatizm nedir ? Felsefede kendisine oldukça yer edinmiş ve çeşitli fikir karşıtlıklarına sebep olmuş dogmatizm, sözlükte bir görüş ve inancın gerçekmiş gibi ifade edilmesi anlamını taşır. Yeterince incelenmemiş önermelere dayanan bir bakış acısı ve fikirler sistemi olarak ifade edilebilir. Bilinen ilk kullanımı 1603 yılındaymış. Dogmatic kelimesi, Yunanca dogma ve dogmatikos kelimelerinin köklerinden doğar. Dogma kelimesi, düşündüğünün doğru olduğunu ve dogmatikos ise doktrine ait kelime anlamları taşır.

Felsefede Dogmatizm Nedir?

Bilgi felsefesinde sıkça söz edilmektedir. Bilgi felsefesinde sıkça sorulan bir soru bulunur. Bu soru, doğru bilginin olup olmadığıdır. İşte, bu soruya verilecek cevaplar tam da dogmatizm ile ilgilidir. Keza, doğru bilginin mümkün olduğunu savunanlar, dogmatik filozoflar olarak adlandırılıyor. Kaba tabirle, körü körüne bildiğini savunmak diye tabir edebiliriz sanıyorum? 😊 Dogmatik insanların inançlarında asla tereddüt etmediklerini de göreceksinizdir.
Dogmatik olmak, aktarılan ve asla sorgulanmayan bir dizi inanç olan ahlak ve inanış ile ilgili bir doktrini takip etmektir. Dogmatik birinden dinozorların asla var olmadığını ve kadınların araba kullanmaması gerektiğini ısrarcı bir dille duyabilirsiniz. Dogma ve din arasında doğrudan bir ilişki görebilirsiniz. Ancak bilimde de bunun örneklerini görüyoruz. Şüpheciler (septikler) ve dogmatikler de bu yüzden sık sık karşı karşıya gelirler. Septisizmin dogmatizme sık sık tepki veren görüşlerden oluştuğuna tanık olabilirsiniz.

Dogmatizm üç şekilde anlaşılabilir:

1.Naif Gerçekcilik: Sadece kendi varlıklarıyla ilgili bir şeyleri bilme olasılığı kabul edilir.  Aynı zamanda bu bilginin olayların günlük ve doğrudan yaşanmasında bir etkisi olduğu kabul edilir.
2.Doktriner Güven: Belirli doktrine karşı mutlak güvenleri bulunur.
3.Eleştirel Düşüncenin Yokluğu: Bağlı olduğu ilkeleri dikkate almadan koşulsuz bir kabul içerisindedir. Sadece otoriteye teslimiyet vardır.

Dogmatizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Hristiyan toplumlarda Papa’nın otoritesi sorgulanamazdı. Aslında, tam bir dogmatizm örneğini Ortaçağ’ın Hristiyan topluluklarında görebiliriz. Kimi kaynaklar kilisenin insanları okumaktan ve bilgiye ulaşmasından ortaya çıktığını savunur. Kuşkusuz daha önceleri de dogmatizm vardı, ancak Ortaçağ’da zirveye ulaştığını söyleyebiliriz. Engizisyon işkenceleri bunun bir örneğidir.
Dogmatizm Temsilcileri Kimlerdir?
Dogmatizm temsilcileri arasında Thales, Aristoteles, Platon, Anaksimenes, Sokrates, Anaksimandros, Hegel ve Descartes’i görebiliriz. İnsan bilgisinin her zaman mutlak olduğunu savunurlar. Dogmatizmin savunulması sonucu; Akılcılık, Duyumculuk, Sezgilicik, Faydacılık, Deneycilik ve Eleştiricilik ortaya çıkmıştır.

Bilgi Edinilen Kaynaklar
1.https://www.vocabulary.com/dictionary/dogmatic
2.https://www.merriam-webster.com/dictionary/dogmatism
3.https://philosophy.idoneos.com/philosophical_problems/dogmatism/

#dogmatizm #dogmatizmnedir

Yazar Hakkında

Canan Şahin

Founder

Bir dijital pazarlama ajansında SEO Team Lead olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda blog yazısı yazmayı ve bunları meraklı okuyucularla paylaşmayı seviyorum.

Tüm yazıları göster